START

MANI32-PROJEKT  
 

SIDAN UPPDATERAD: 2021-09-08


PROJEKTET
PLAST
TRÄ
JÄRN
VATTEN
KÖLFIX
RODERFIX

Konstruktören

MANI32 - RODERFIX

Rodret är gjutet i två halvor från två olika formar. De två halvorna limmas ihop över hjärtstocken. En viss risk föreligger att roderhalvorna inte är exakt symmetriska vilket kan keda till ojämn lyftkraft mellan höger och vänster halva. Detta yttrar sig som att båten vill svänga åt ett håll av sig själv. Större asymmetri leder till lovgirighet på ena bogen och fallgirighet på andra. Att segla en lovgirig båt är inte så anmärkningsvärt, men att styra en fallgirig båt på kryssen är svårt.

Om man kan betrakta botten som en ändskiva så dubblas aspect ratio för rodret. För att åstadkomma detta skall spalten vara så liten som möjligt mellan botten och roder.

En plastskiva limmades fast på toppen av rodret med polyuretan som utfyllnad. En provisorisk lösning som funkade så bra att den blev permanent.

Hela rodret slipades ner tills kordan på båda sidorna var lika längs hela planformen. Akterkanten slipades så vass som möjligt.

Tester direkt efter sjösättning gav besked om att en viss asymmetri kvarstod. Båten svängde fortfarande svagt åt höger. Mot slutet av säsongen avtog tendensen, förmodligen på grund av påväxt av alger som gjorde hela rodret mindre effektivt.

Fortsatt lite slipning varje vår för att få rodret att dra jämnt. Kanske blir det perfekt till 20-årsjubiléet 2022.

Vi får se vad resultatet blir.